Osnovna šola Duplek

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Pozdravljeni na spletni strani osnovne šole Duplek

Izposoja učbenikov

E-pošta natisni PDF

Datumi izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada za šol. l. 2014/2015 so: 8. in 9. julij ter 19., 20., 27. in 28. avgust 2014 od 8.00 do 13.00, v matematični učilnici (1. nadstropje) OŠ Duplek v Sp. Dupleku.

Skrbnica učbeniškega sklada:
Marija Majcenič

 


 

1. RAZRED

UČBENIKI

M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 1, učbenik za slovenščino - jezik, založba ROKUS-KLETT

M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: LILI IN BINE 1, berilo, založba ROKUS-KLETT

N. Šefer in V. Kumše: LILI IN BINE 1, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT

DELOVNI ZVEZKI

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, medpredmetni delovni zvezek v 4 delih + koda za LILIBI, založba ROKUS-KLETT

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE, zvezek za opismenjevanje v dveh delih, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, Znam več, založba ROKUS-KLETT

ŠOLSKE POTREBŠČINE

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, črtast z vmesno črto, količina: 2

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1

ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, brezčrtni, količina: 1

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, veliki karo, količina: 2

MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1

SVINČNIK, trdota HB, količina: 2

LESENE BARVICE, količina: 1

FLOMASTRI, količina: 1

RADIRKA, količina: 1

ŠILČEK, količina: 1

RAVNILO NOMA 1, mala šablona, količina: 1

RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, količina: 2

BLOK ZA LIKOVNO VZGOJO, velikost A3, 32-listni, količina: 1

VODENE BARVICE, količina: 1

TEMPERA BARVICE, količina: 1

TEMPERA BARVA AERO, posamična, bela 110, 42 ml, količina: 1

PALETA za mešanje barv, količina: 1

LONČEK ZA ČOPIČE, vodotesen s pokrovom, količina: 1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8, količina: 1

PLASTELIN, količina: 1

VOŠČENE BARVICE, količina: 1

RISALNO OGLJE, 10 palčk, količina: 1

ČRNI TUŠ, količina: 1

GOBICA, količina: 1

ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem, količina: 1

LEPILO, količina: 1

SAMOLEPILNI TRAK, količina: 1

TORBICA ZA LIKOVNI PRIBOR, nepremočljiva, količina: 1

ŠOLSKI COPATI

VREČKA ZA COPATE

2. RAZRED

UČBENIKI

M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT

M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT

M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 2, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT

N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT

DELOVNI ZVEZKI

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, medpredmetni delovni zvezek v 4 delih + koda LILIBI, založba ROKUS-KLETT

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, Znam več, založba ROKUS-KLETT

ŠOLSKE POTREBŠČINE

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, črtast z vmesno črto, količina: 2

ZVEZEK veliki A4, TAKO LAHKO, 1 cm karo, količina: 2

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1

NALIVNO PERO, količina: 1

VLOŽKI ZA NALIVNO PERO, količina: 1

LESENE BARVICE, količina: 1

FLOMASTRI, količina: 1

SVINČNIK, trdota HB, količina: 2

RADIRKA, količina: 1

ŠILČEK, količina: 1

MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1

RAVNILO NOMA 1, mala šablona, količina: 1

RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, količina: 2

BLOK ZA LIKOVNO VZGOJO, velikost A3, 32-listni, količina: 1

VODENE BARVICE, količina: 1

TEMPERA BARVICE, količina: 1

TEMPERA BARVA AERO, posamična, bela 110, 42 ml, količina: 1

PALETA za mešanje barv, količina: 1

LONČEK ZA ČOPIČE, vodotesen s pokrovom, količina: 1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8, količina: 1

PLASTELIN, količina: 1

VOŠČENE BARVICE, količina: 1

RISALNO OGLJE, 10 palčk, količina: 1

ČRNI TUŠ, količina: 1

GOBICA

ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem, količina: 1

SAMOLEPILNI TRAK AERO, 15 mm x 33 m, količina: 1

LEPILO, količina: 1

TORBICA ZA LIKOVNI PRIBOR, nepremočljiva, količina: 1

ŠOLSKI COPATI

3. RAZRED

UČBENIKI

M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT

M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT

M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT

N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT

DELOVNI ZVEZKI

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, medpredmetni delovni zvezek v 6 delih + koda LILIBI, založba ROKUS-KLETT

ŠOLSKE POTREBŠČINE

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, črtast z vmesno črto, količina: 2

ZVEZEK LILI IN BINE, mali B5, črtast z vmesno črto, količina: 1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, 1cm karo, količina: 2

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1

NALIVNO PERO, količina: 1

VLOŽKI ZA NALIVNO PERO, količina: 1

FLOMASTRI, količina: 1

LESENE BARVICE, količina: 1

SVINČNIK, trdota HB, količina: 2

RADIRKA, količina: 1

ŠILČEK, količina: 1

MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1

RAVNILO NOMA 1, mala šablona, količina: 1

RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, količina: 1

BLOK ZA LIKOVNO VZGOJO, velikost A3, 32-listni, količina: 1

VODENE BARVICE, količina: 1

TEMPERA BARVICE, količina: 1

TEMPERA BARVA AERO, posamična, bela 110, 42 ml, količina: 1

PALETA za mešanje barv, količina: 1

LONČEK ZA ČOPIČE, vodotesen s pokrovom, količina: 1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8, količina: 1

PLASTELIN, količina: 1

VOŠČENE BARVICE, količina: 1

RISALNO OGLJE, 12 kosov različnih trdot, količina: 1

ČRNI TUŠ, količina: 1

GOBICA, količina: 1

ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem, količina: 1

LEPILO, količina: 1

SAMOLEPILNI TRAK AERO, 15 mm x 33 m, količina: 1

TORBICA ZA LIKOVNI PRIBOR, nepremočljiva, količina: 1

ŠOLSKI COPATI

4. RAZRED

UČBENIKI

B. Hanuš: BERILO 4, POZDRAVLJEN, SVET, berilo, 3 zvezki, založba DZS

T. Uran, F. Bitenc, S. Mutič: KOCKA 4, učbenik za matematiko, založba MODRIJAN

J. Skela et al.: MY SAILS 1, NEW, učbenik za angleščino, založba ZO

O. Janša Zorn, M. Umek: DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik za 4. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN

D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za 4. razred, založba MODRIJAN

DELOVNI ZVEZKI

D. Šubic, M. Sivec Haskaj, B. Sivec, A. Dvornik: HEJ HOJ 4, delovni zvezek za slovenščino, prenova 2012, založba DZS

T. Uran, F. Bitenc, S. Mutič: KOCKA 4, delovni zvezek za matematiko, založba MODRIJAN

J. Skela et al.: MY SAILS 1, NEW, delovni zvezek za angleščino, založba ZO

O. Janša Zorn, M. Umek: DRUŽBA IN JAZ 1, delovni zvezek za 4. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN

B. Oblak: MOJA GLASBA 4, delovni zvezek s CD-jem, založba IZOLIT

ŠOLSKE POTREBŠČINE

ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti, količina: 3

NALIVNO PERO, količina: 1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo, količina: 2

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1

BELEŽKA, količina: 1

NALIVNO PERO, količina: 1

VLOŽKI ZA NALIVNO PERO, količina: 1

LESENE BARVICE, količina: 1

FLOMASTRI, količina: 1

SVINČNIK, trdota HB, količina: 1

RADIRKA, količina: 1

ŠILČEK, količina: 1

MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1

RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1

ŠESTILO, količina: 1

NOTNI ZVEZEK, mali A5, 16-listni, količina: 1

BARVNI LISTI A4, 23 listov - DEBORA, količina: 1

RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1

TEMPERA BARVICE, količina: 1

TEMPERA BARVA AERO, posamična, bela 110, 42 ml, količina: 1

PALETA za mešanje barv, količina: 1

LONČEK ZA ČOPIČE, vodotesen s pokrovom, količina: 1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8, količina: 1

PLASTELIN, količina: 1

VOŠČENE BARVICE, količina: 1

RISALNO OGLJE, 10 palčk, količina: 1

ŠKARJE, količina: 1

LEPILO, količina: 1

SAMOLEPILNI TRAK AERO, 15 mm x 33 m, količina: 1

TORBICA ZA LIKOVNI PRIBOR, nepremočljiva, količina: 1

ŠOLSKI COPATI

5. RAZRED

UČBENIKI

D. Šubic, F. Bitenc: HEJ HOJ, OSTANI Z MENOJ 5, učbenik za slovenščino - jezik, založba DZS

B. Hanuš: BERILO 5, BESEDE ZA VSEVEDE, berilo (mapa, 3. zvezki), založba DZS

P. Vesenjak, C. Frešer, J. Smogavec: MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5, učbenik, založba ICO

N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, učbenik za angleščino, založba PIVEC

M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za 5. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN

D. Skribe Dimec et al.: RAZISKUJEMO GRADIMO 5, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba DZS

G. Torkar, P. B. Opaškar: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, založba ROKUS-KLETT

A. Pesek: GLASBA 5, učbenik, založba MKZ

T. Tacol, B. T. Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 5, učbenik, založba DEBORA

DELOVNI ZVEZKI

D. Šubic, F. Bitenc: HEJ HOJ, OSTANI Z MENOJ 5, delovni zvezek za slovenščino - jezik v 5. razredu, založba DZS

P. Vesenjak, C. Frešer, J. Smogavec: MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5, delovni zvezek, založba ICO

N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, delovni zvezek za angleščino, založba PIVEC

M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 2, delovni zvezek za 5. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN

Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje, založba IZOTECH

D. Skribe Dimec et al.: RAZISKUJEMO IN GRADIMO 5, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko, prenova 2012, založba DZS

S KOLESOM V ŠOLO, delovni zvezek, založba PRIMOTEHNA

ŠOLSKE POTREBŠČINE

ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti, količina: 2

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo, količina: 1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 3

ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti, količina: 1

NOTNI ZVEZEK, mali A5, 16-listni, količina: 1

NALIVNO PERO, količina: 1

VLOŽKI ZA NALIVNO PERO, količina: 1

LESENE BARVICE, količina: 1

FLOMASTRI, količina: 1

SVINČNIK, trdota HB, količina: 1

RADIRKA, količina: 1

ŠILČEK, količina: 1

MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1

RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1

ŠESTILO, količina: 1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, količina: 1

RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1

TEMPERA BARVICE, količina: 1

TEMPERA BARVA AERO, posamična, bela 110, 42 ml, količina: 1

PALETA za mešanje barv, količina: 1

LONČEK ZA ČOPIČE, vodotesen s pokrovom, količina: 1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6 in 10; okrogli št. 8, količina: 1

VOŠČENE BARVICE, količina: 1

RISALNO OGLJE, 10 palčk, količina: 1

ČRNI TUŠ, količina: 1

ŠKARJE, količina: 1

LEPILO, količina: 1

KOMPLET ZA LINOREZ: linolej, držalo s 5 nožki, barva, valj, količina: 1

TORBICA ZA LIKOVNI PRIBOR, nepremočljiva, količina: 1

ŠOLSKI COPATI

6. RAZRED

UČBENIKI

B. Golob et al.: BERILO 6, KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo za 6. razred, založba MKZ

M. Robič, J. Berk, M. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT

N. Jesenik, V. Šavli: MY SAILS 3, učbenik za angleščino, založba PIVEC

H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6, učbenik za geografijo, založba ROKUS-KLETT

H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino, založba ROKUS-KLETT

A. Šorgo, S.A. Glažar, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu, založba DZS

S. Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT

S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik, založba IZOTECH

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT

DELOVNI ZVEZKI

D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik, 2 dela - POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT

N. Jesenik, V. Šavli: MY SAILS 3, delovni zvezek za angleščino, založba PIVEC

H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6, delovni zvezek za geografijo, založba ROKUS-KLETT

H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, delovni zvezek za zgodovino, založba ROKUS-KLETT

S. Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, delovni zvezek - PRENOVLJEN, založba ROKUS-KLETT

S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek z delovnim gradivom, založba IZOTECH

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, delovni zvezek s CD-jem, založba ROKUS-KLETT

ŠOLSKE POTREBŠČINE

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 6

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo, količina: 1

NOTNI ZVEZEK, veliki A4, 16-listni, količina: 1

NALIVNO PERO, količina: 1

VLOŽKI ZA NALIVNO PERO, količina: 1

RADIRKA, količina: 1

ŠILČEK, količina: 1

ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem, količina: 1

MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1

SVINČNIK, trdota HB, količina: 1

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1

ŠESTILO, količina: 1

LESENE BARVICE, količina: 1

TEHNIČNI SVINČNIK, količina: 1

TRIKOTNIK, plastični, 18 cm, 45°, količina: 1

TRIKOTNIK, plastični, 27 cm, 60°, količina: 1

KLAVIATURE za glasbeno vzgojo, količina: 1

BARVNI LISTI A4, 23 listov - DEBORA, količina: 1

BLOK ZA LIKOVNO VZGOJO, velikost A3, 32-listni, količina: 1

TEMPERA BARVICE AERO, 12 kosov, 7 ml, količina: 1

PALETA za mešanje barv, količina: 1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6 in 10; okrogli št. 8, količina: 1

FLOMASTRI, količina: 1

SVINČNIK, trdota 2B, količina: 1

ČRNI TUŠ, količina: 1

LEPILO, količina: 1

SAMOLEPILNI TRAK AERO, 15 mm x 33 m, količina: 1

COPATI

7. RAZRED

UČBENIKI

M. Cirman et al.: TA KNJIGA JE ZATE, berilo za 7. razred, založba DZS

J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik, založba ROKUS-KLETT

L. King Videtič, J. Skela: TOUCHSTONE 7, učbenik za angleščino, založba TANGRAM

H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, učbenik, založba ROKUS-KLETT

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT

M. Čepič, J. Justin, V. Potočnik, M. Zupančič: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA 7, učbenik, NOVO, založba I2

A. Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu, založba DZS

S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik, založba IZOTECH

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik, založba ROKUS-KLETT

IZBIRNI PREDMETI

Giorgio Motta: WIR 1, učbenik za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT

V. Koch: SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik za izbirni predmet; založba: MODRIJAN

DELOVNI ZVEZKI

D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7, samostojni delovni zvezek, 2 dela, POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT

L. King Videtič, J. Skela: TOUCHSTONE 7, delovni zvezek za angleščino, PRENOVLJEN 2014, založba TANGRAM

H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, delovni zvezek za geografijo, založba ROKUS-KLETT

Uredil: S. Brinovec: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, PRENOVLJEN, založba MKZ

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, delovni zvezek POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT

J. Justin, V. Potočnik, M. Zupančič: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA 7, delovni zvezek, NOVO, založba I2

S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnim gradivom, založba IZOTECH

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, delovni zvezek s CD-jem, založba ROKUS-KLETT

IZBIRNI PREDMETI

Giorgio Motta: WIR 1, delovni zvezek za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT

ŠOLSKE POTREBŠČINE

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 5

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo, količina: 1

NALIVNO PERO, količina: 1

VLOŽKI ZA NALIVNO PERO, količina: 1

RADIRKA, količina: 1

ŠILČEK, količina: 1

MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1

SVINČNIK, trdota HB, količina: 1

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1

ŠESTILO, količina: 1

LESENE BARVICE, količina: 1

BARVNI LISTI A4, 23 listov - DEBORA, količina: 1

BLOK ZA LIKOVNO VZGOJO, velikost A3, 32-listni, količina: 1

TEMPERA BARVICE AERO, 12 kosov, 7 ml, količina: 1

PALETA za mešanje barv, količina: 1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6 in 10; okrogli št. 8, količina: 1

FLOMASTRI, količina: 1

SVINČNIK, trdota 3B, količina: 1

ŠKARJE, količina: 1

LEPILO, količina: 1

SAMOLEPILNI TRAK AERO, 15 mm x 33 m, količina: 1

NOŽKI ZA LINOREZ, količina: 1

COPATI

8. RAZRED

UČBENIKI

M. Cirman et al.: BERILO 8, SPLETAJ NITI DOMIŠLJIJE, berilo za 8. razred, založba DZS

M. Robič, J. Berk, M. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT

J. Skela: TOUCHSTONE 8, učbenik za angleščino, založba TANGRAM

H. Verdev: RAZISKUJEM NOVI SVET 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT

M. Čepič Vogrinčič et al.: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA 8, učbenik, NOVO, založba I2

M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, založba DZS

B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN

A. Smrdu: SVET KEMIJE 8, OD ATOMA DO MOLEKULE, učbenik, NOVO, založba JUTRO

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT

IZBIRNI PREDMETI

Giorgio Motta: WIR 2 , učbenik za nemški jezik, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT

V. Koch: SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik za izbirni predmet; založba: MODRIJAN

DELOVNI ZVEZKI

D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8, samostojni delovni zvezek, 2 dela, POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT

J. Skela: TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za angleščino, založba TANGRAM

H. Verdev: RAZISKUJEM NOVI SVET 8, delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

M. Čepič Vogrinčič et al.: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA 8, delovni zvezek, NOVO, založba I2

D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 8 Interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 8. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT

A. Smrdu: SVET KEMIJE 8, OD ATOMA DO MOLEKULE, delovni zvezek, NOVO, založba JUTRO

S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek z delovnim gradivom, založba IZOTECH

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, delovni zvezek s CD-jem, založba ROKUS-KLETT

IZBIRNI PREDMETI

Giorgio Motta: WIR 2, delovni zvezek za nemški jezik, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT

ŠOLSKE POTREBŠČINE

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 7

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo, količina: 1

NALIVNO PERO, količina: 1

VLOŽKI ZA NALIVNO PERO, količina: 1

SVINČNIK, trdota HB, količina: 1

RADIRKA, količina: 1

ŠILČEK, količina: 1

MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1

ŠESTILO, količina: 1

BARVNI LISTI A4, 23 listov - DEBORA, količina: 1

BLOK ZA LIKOVNO VZGOJO, velikost A3, 32-listni, količina: 1

TEMPERA BARVICE AERO, 12 kosov, 7 ml, količina: 1

PALETA za mešanje barv, količina: 1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6 in 10; okrogli št. 8, količina: 1

FLOMASTRI, količina: 1

SVINČNIK, trdota 3B, količina: 1

ŠKARJE, količina: 1

LEPILO, količina: 1

SAMOLEPILNI TRAK AERO, 15 mm x 33 m, količina: 1

COPATI

9. RAZRED

UČBENIKI

M. Honzak et al.: BERILO 9, SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo za 9. razred, založba MKZ

J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik, založba ROKUS-KLETT

J. Skela: TOUCHSTONE 9, učbenik za angleščino, založba TANGRAM

H. Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO, učbenik za geografijo v 9. razredu, založba ROKUS-KLETT

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino, založba ROKUS-KLETT

M. Svečko, A. Gorjan: SPOZNAVAM ŽIVI SVET, učbenik za biologijo v 9. razredu, založba DZS

B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik za 9. razred, založba MODRIJAN

A. Smrdu: SVET KEMIJE 9, OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, učbenik, založba JUTRO

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik, založba ROKUS-KLETT

IZBIRNI PREDMETI

Giorgio Motta: WIR 3, učbenik za nemški jezik, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT

DELOVNI ZVEZKI

D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9, samostojni delovni zvezek, 2 dela, POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT

J. Skela: TOUCHSTONE 9, delovni zvezek za angleščino, založba TANGRAM

H. Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO, delovni zvezek za geografijo v 9. razredu, založba ROKUS-KLETT

A. Smrdu.: SVET KEMIJE 9, OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, delovni zvezek, NOVO, založba JUTRO

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, delovni zvezek s CD-jem, založba ROKUS-KLETT

IZBIRNI PREDMETI

Giorgio Motta: WIR 3, delovni zvezek za nemški jezik, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT

ŠOLSKE POTREBŠČINE

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 7

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo, količina: 1

NALIVNO PERO, količina: 1

SVINČNIK, trdota HB, količina: 1

RADIRKA, količina: 1

ŠILČEK, količina: 1

MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1

ŠESTILO, količina: 1

BLOK ZA LIKOVNO VZGOJO, velikost A3, 32-listni, količina: 1

TEMPERA BARVICE AERO, 12 kosov, 7 ml, količina: 1

PALETA za mešanje barv, količina: 1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6 in 10; okrogli št. 8, količina: 1

FLOMASTRI, količina: 1

SVINČNIK, trdota 3B, količina: 1

ŠKARJE, količina: 1

Komplet DVEH LEPIL UHU: Klebpen+ Stic, količina: 1

SAMOLEPILNI TRAK AERO, 15 mm x 33 m, količina: 1

OVITEK, veliki A4, plastični, količina: 8

COPATI

 

OBVESTILO

E-pošta natisni PDF

Vse učence in učitelje obveščamo, da bo v torek, 24. 6. 2014, delo potekalo po naslednjem urniku:

8.00: prihod v šolo

8.00-8.45: delo po razredih (urejanje omaric, učilnic)

8.50-9.10: malica

9.10-9.25: priprava prostora za prireditev (učitelj Branko z učenci 7. a)

9.30-10.30: kulturni program

10.35-11.20: odhod v razrede in podelitev spričeval

11.30: odhod domov

VOZNI RED AVTOBUSA ZA V TOREK, 24. 6. 2014

ODHOD AVTOBUSA IZ SMERI

Vurberk – Sp. Duplek ob 7.00 - redni avtobus

Metava – Zg. Duplek – Sp. Duplek ob 7.30

ODHOD DOMOV

Vurberk: 11.30

Zg. Duplek: 11.50

 

Vloga za uveljavljanje subvencije za malice in kosil

E-pošta natisni PDF

Spoštovani starši!

S 1. 9. 2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša nov način izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport z namenom poenostaviti uveljavljanje subvencioniranje prehrane. Pred šolskim letom 2014/2015 staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije za malice in kosila, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo morate oddati, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. Še vedno je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

Šolska svetovalna delavka: prof. Marija Baškarad
Ravnatelj: prof. Đano Novak

 

Pripravlja se akcija "Ni debate - v Gorenje Surovino dajte stare aparate"

E-pošta natisni PDF

V mesecu oktobru se bomo znova vključili v akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme. Predlani smo bili zelo uspešni, zato računamo na vas znova v naslednjem šolskem letu. Do takrat vas prosimo, da to opremo hranite doma.

Dopis

 

USPELO NAM JE

E-pošta natisni PDF

Pozdravljeni,

javljata se vam 1. in 2. razred OŠ Duplek z učiteljicami. Srečno smo prispeli, se že igrali in kopali, ter... Žal signal po VIRC - U lovimo kolikor se da in danes nam je uspelo. Slike pa vam bodo povedale vse.

Zadnjič posodobljeno Torek, 10 Junij 2014 06:59
 


Stran 1 od 35

Najnovejše slike

Twitter